Det danske sundhedsvæsen er under forandring og en række komplekse problemstillinger presser sig på. Befolkningen bliver ældre, og budgetterne strammes. Samtidig stiger forventningerne til sundhedsvæsenet, drevet af et fokus på øget gennemsigtighed, ny teknologi og en hurtig udvikling i mange tilstødende sektorer.

KPMG rådgiver og støtter fagfolk, ledere og direktører på sundhedsområdet, så de kan bidrage til at skabe positive forandringer ved omstrukturering, forbedret kvalitet, effektiv anvendelse af ressourcerne og en mere strategisk brug af sundhedsteknologi.

Vores eksperter har omfattende kendskab til de problemer, der presser sig på – ikke bare i sundhedsvæsenet, men i den samlede offentlige sektor. Vi tilbyder en omfattende palette af rådgivningsydelser, herunder erfaring og støtte indenfor strategi, analyse, indkøb, BI/data management, shared services og outsourcing, udbudsbistand, udgiftstyring og it-projektledelse. Dermed hjælper vi vores kunder med at fokusere på deres kernekompetencer om at levere gode og effektive sundhedsydelser.

Vi tænker på tværs af siloerne, ser sammenhængen mellem den sociale og den sundhedsfaglige indsats og arbejder med datadrevet ledelsesinformation og beslutningsstøtte.

I ryggen har vi et globalt netværk af over 4.000 eksperter i sundhed, og i Danmark kombinerer vi global erfaring med lokal indsigt og ekspertise. Samtidig trækker vi på en række mindre, men stærkt specialiserede samarbejdspartnere for at hjælpe sektoren med at finde gode og innovative løsninger på sundhedsmæssige udfordringer, udnytte muligheder og ruste sektoren til fremtiden.