Den danske infrastruktur- og transportsektor oplever i dag en række udfordringer såsom højere krav til både fysisk sikkerhed og IT-sikkerhed, optimering af kapacitet på eksisterende infrastruktur, ændrede transportmønstre, nye disruptive teknologier, faldende bevillinger og krav om en bedre kundeoplevelse.

KPMG hjælper i dag infrastruktur- og transportorganisationer med at møde disse udfordringer ved at:

    • Omfavne teknologi og sætte digitalisering på infrastrukturagendaen
    • Fokusere på datadrevne beslutninger
    • Fokusere på at forbedre servicer og brugeroplevelser
    • Nytænke finansieringsmuligheder og modeller
    • Maksimere værdi i det sekundære marked
    • Tilbyde ledende rådgivning inden for alle stadier i aktivernes livscyklus

Vores KPMG-specialister inden for infrastruktur og transport har mange års erfaring. Senest har vi assisteret Vejdirektoratet med transformation og digitalisering af deres trafikcentre, og vi har assisteret Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning med anskaffelse og implementering af nye p-afgiftssystemer.

Derudover hjælper KPMG til stadighed organisationer i sektoren med at optimere driften, for eksempel i forbindelse med outsourcing og styrket kvalitetsledelse.

Slutteligt har KPMG indgående erfaring med at optimere kundeoplevelsen for infrastrukturbrugere, indsigt i fremtidens rejseformer samt løsninger til, hvordan organisationer løser det nye finansieringsparadigme.