Den danske infrastruktur- og transportsektor oplever i dag en række udfordringer såsom højere krav til både fysisk sikkerhed og IT-sikkerhed, optimering af kapacitet på eksisterende infrastruktur, ændrede transportmønstre, nye disruptive teknologier, faldende bevillinger og krav om en bedre kundeoplevelse.

Vi hjælper infrastruktur- og transportorganisationer med at møde disse udfordringer ved at:

    • Omfavne teknologi og sætte digitalisering på infrastrukturagendaen
    • Fokusere på datadrevne beslutninger
    • Fokusere på at forbedre servicer og brugeroplevelser
    • Nytænke finansieringsmuligheder og modeller
    • Maksimere værdi i det sekundære marked
    • Tilbyde ledende rådgivning inden for alle stadier i aktivernes livscyklus

Vores specialister inden for infrastruktur og transport har mange års erfaring. Vi har blandt andet assisteret Vejdirektoratet med transformation og digitalisering af deres trafikcentre, samt assisteret Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning med anskaffelse og implementering af nye p-afgiftssystemer.

Derudover hjælper vi til stadighed organisationer i sektoren med at optimere driften, for eksempel i forbindelse med outsourcing og styrket kvalitetsledelse.

Slutteligt har vores eksperter indgående erfaring med at optimere kundeoplevelsen for infrastrukturbrugere, indsigt i fremtidens rejseformer samt løsninger til, hvordan organisationer løser det nye finansieringsparadigme.