I dagens krævende økonomiske klima er organisationer, især i regulerede sektorer som finanssektoren, under pres for at afbalancere effektiv risikostyring med omkostningskontrol. Men traditionelle omkostningsbesparende metoder leverer ofte ikke varige resultater. I erkendelse af denne udfordring giver denne rapport praktiske strategier for at reducere udgifterne til risikostyring og samtidig bevare kvaliteten.

KPMG’s Global Risk and Compliance Benchmark afslører, at mens mange banker har til hensigt at øge udgifterne til personale og drift i 2024, har et betydeligt antal også til hensigt at reducere omkostningerne, hvilket indikerer et behov for effektivitet i risikostyringsudgifterne.

At opnå betydelige omkostningsreduktioner kræver en strategisk tilgang, der går ud over budgetnedskæringer. Organisationer bør identificere de faktorer, der driver udgifterne, og udvikle målrettede strategier for at hjælpe med at strømline driften. Det er afgørende at påvise trinvise besparelser for at bevare momentum, og det er vigtigt nøje at evaluere omkostningsreducerende tiltag som f.eks. outsourcing og forenkling af processer. Disse initiativer bør være i overensstemmelse med en detaljeret strategi for risikotransformation.

Vores eksperter er dygtige til at guide organisationer gennem kompleksiteten af risikostyringstransformation, herunder omkostningseffektivitetsinitiativer. Denne tilgang tilpasser indsatsen for omkostningsreduktion til bredere organisatoriske mål og bruger innovative digitale løsninger til at opnå bæredygtige resultater.

Ved at tage fat på omkostningsdrivere og implementere målrettede strategier kan organisationer forbedre deres risikostyringsprocesser og samtidig opnå betydelige omkostningsbesparelser.

Hvis du vil have dybere indsigt og styrke din organisations modstandsdygtighed i en verden i konstant forandring, kan du downloade hele rapporten nedenfor.

Download PDF

Cost transformation in risk


Reducer omkostningerne uden at gå på kompromis med kvaliteten.Download PDF (6.1 MB)