Kommende krav om klimarelateret rapportering fra International Sustainability Standards Board (ISSB), EU og Securities and Exchange Commission (SEC) vil sandsynligvis forme det globale landskab for klimarapportering. Selvom disse krav på mange måder er forskellige, er der en fællesnævner: Udledning af drivhusgasser.

Flere virksomheder end nogensinde før vil blive pålagt reguleringsmæssige krav om at rapportere direkte og indirekte udledning af drivhusgasser forbundet med deres aktiviteter. Og vi forventer, at denne rapportering i høj grad vil blive baseret på Greenhouse Gas Protocol.

Protokollen angiver de underliggende principper, begreber og metoder til udarbejdelse af en oversigt over drivhusgasemissioner, der kan anvendes til forskellige frivillige eller obligatoriske rapporteringsformål.

Finansfolk spiller en vigtig rolle som bindeled mellem videnskabelige data og investorvenlig information. Og på grund af protokollens indflydelse på fremtidig emissionsrapportering er det blevet vigtigere for finansverdenen at forstå grundlæggende principper inden for rapportering om udledning af drivhusgasser.

Vi håber, at denne håndbog kan bidrage til at skabe denne grundlæggende forståelse.