European Sustainability Reporting Standards (ESRS) skal udfylde rammerne i Corporate Sustainability Reporting Direktivet (CSRD) og EU-Kommissionen har netop udsendt forslag til, hvordan ESRS-standarderne skal implementeres. Forslaget indeholder flere lempelser, der vil gøre implementeringen mindre byrdefuld. Lempelserne tilgodeser især ”små” virksomheder med under 750 ansatte, men også alle øvrige førstegangsaflæggere.

Hovedpunkterne i forslaget omfatter en væsentlig udvidelse af hvilke oplysningskrav og datapunkter, der kan scopes ud baseret på den dobbelte væsentlighedsanalyse, lempelser til Scope 3 GHG emissions-rapportering og en udvidelse af oplysningskrav og datapunkter der indfases over en 1 til 3 årig periode.

Gældende for alle virksomheder foreslår EU Kommissionen, at væsentligheden af alle standarder, oplysningskrav og datapunkter, på nær dem i ESRS 2 General disclosures, bør vurderes baseret på en dobbelt væsentlighedsanalyse.

For små virksomheder giver forslaget mulighed for at undlade Scope 3 GHG emissions-rapportering samt dataindsamling og rapportering på oplysningskrav relateret til S1 Own workforce i implementeringsåret. Derudover har små virksomheder mulighed for at udskyde dataindsamling og rapportering for oplysningskrav i standarderne E4 Biodiversity and ecosystems, S2 Workers in the value chain, S3 Affected communities og S4 Consumers and end-users i de første to år. Disse oplysningskrav vil således først træde i kraft 1. januar 2027.

Den offentlige kommenteringsfrist på forslaget løber indtil 7. juli 2023, hvorefter det forventes at ESRS-standarderne vil blive godkendt i en endelig version, senest i august 2023.