Hvad er problemet?

I henhold til det foreslåede direktiv om rapportering af bæredygtighed i virksomheder (CSRD)1, skal mange flere virksomheder i EU udarbejde omfattende bæredygtighedsrapporter som en del af deres ledelsesrapportering.

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har af Europa-Kommissionen fået mandat til at udarbejde udkast til europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS) med detaljerede oplysningskrav i henhold til CSRD. Efter en offentlig høring har EFRAG nu foreslået et første sæt udkast til ESRS'er til vedtagelse i Europa-Kommissionen.

Udkastet til ESRS'er dækker miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige emner. Der er planlagt yderligere sektorspecifikke standarder til offentliggørelse senere hen.

Udkastet til ESRS'er indfører begrebet dobbelt væsentlighed og udvider virksomhedens rapporteringsgrænse til at omfatte hele værdikæden.

Hvad er konsekvenserne?

Udkastene til ESRS er ambitiøse og vil have en betydelig indvirkning på omfanget og mængden af de bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som virksomhederne skal indsamle og offentliggøre.

ESRS'erne vil blive anvendt af:

  • alle store og de fleste børsnoterede EU-virksomheder;
  • store datterselskaber af moderselskaber fra lande uden for EU (der gælder undtagelser for koncerner), og
  • virksomheder uden for EU med en omsætning i EU på over 150 mio.

En virksomhed skal rapportere om, hvordan dens aktiviteter og værdikæde påvirker miljøet og mennesker, og hvordan bæredygtighedsspørgsmål påvirker dens pengestrømme og finansielle resultater.

Hvad er næste skridt?

  1. Gør dig bekendt med de foreslåede indberetningskrav i henhold til udkastene til ESRS'erne.
  2. Identificer, hvad din virksomhed skal indberette.
  3. Forbered dig: På baggrund af en trinvis tidsplan vil vedtagelsen begynde for visse virksomheder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere.

Baseret på CSRD som vedtaget af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd i november 2022. For at få virkning skal CSRD stadig offentliggøres i EU-Tidende og omsættes i national lovgivning for at træde i kraft.

Kontakt vores eksperter for at høre mere