KPMG-Partner og Nordic Head of NewTech, Bent Dalager, har for nylig været med til at nedsætte et nyt fagligt dataetisk råd, som skal bidrage til en stærk og god debat om brugen af kunstig intelligens. Dette har Bent Dalager gjort i samarbejde med andre repræsentanter fra ATV’s Digitale Vismandsråd, som han ligeledes er en del af.

Erfaring viser nemlig, at debatten om kunstig intelligens, og de dertilhørende etiske spørgsmål, ofte er unuanceret og ikke baseret på et stærkt fagligt grundlag. Det søger initiativtagerne fra ATV at gøre op med, og om baggrunden for det fortæller Bent Dalager:

I øjeblikket handler den dataetiske debat om, hvorledes vi kan undgå at skade den enkelte i forbindelse med brug af AI. Vi mangler den vinkel, at etik handler om at gøre det gode for samfundet, evt. til skade for nogle få. Den manglende vinkel forhindrer os i at udnytte det store potentiale, AI har for at forbedre samfundet og vores velfærd. I ATV mener vi, at den blinde vinkel skyldes manglende faglighed i debatten, eksempelvis tror mange, at AI skaber bias. Virkeligheden er, at AI ofte afslører bias.

ATV’s faglige dataetiske råd vil arbejde for mere etiske løsninger på velfærds-området og på medmenneskelige udfordringer. Udover Bent Dalager, består ATV’s Faglige Dataetiske Råd af nogle af medlemmerne af ATV’s Digitale Vismandsråd: Professor, Jan Damsgaard, CBS, professor Stephen Alstrup, KU, Assistant professor Sine Zambach, CBS og Pernille Kræmmersgaard, Digital vismand.

Derudover vil rådet suppleres af personer med relevans for vigtige debatter. 

Dogmer for kunstig intelligens og data skal hæve standarden både fagligt og etisk

Sammen med lanceringen af det nye faglige dataetiske råd, har rådet ligeledes præsenteret fem dogmer, som de mener kan danne ramme for diskussionen om kunstig intelligens i samfundet:

Dogme 1: AI kan styrke demokratiet

Dogme 2: AI kan bevare og udvikle velfærdssamfundet

Dogme 3: AI kan styrke klimaet

Dogme 4: AI kan være med til at løse manglen på arbejdskraft

Dogme 5: AI kan være transparent og retfærdig med minimal (menneskelig) bias

Udover at danne ramme for debatten, kan dogmerne også fungere som mål, der kan arbejdes med og mod. Du kan læse mere om alle fem dogmer her.

Kontakt os, og læs flere indsigter her