Vores Big shifts, small steps: Survey of Sustainability Reporting 2022, undersøger bæredygtighedsrapporteringstendenser rundt om i verden. I løbet af de sidste to årtier har bæredygtighedsrapportering primært været frivillig, så formålet med den seneste undersøgelse var at tilbyde meningsfuld indsigt i, hvordan man kan forbedre graden af åbenhed hos virksomhedsledere, bæredygtighedsprofessionelle og bestyrelser.

Vores undersøgelser har vist, at bæredygtighedsrapportering er blevet et større fokus for mange store virksomheder, med en fortsat stigning i bæredygtighedsrapportering globalt og en øget integration i den traditionelle finansielle rapportering. Med denne øgede gennemsigtighed følger større ansvarlighed for handlinger vedrørende reduktion af kulstofemissioner, stop af biodiversitetstab og bekæmpelse af samfundsmæssig ulighed. Alligevel er dette arbejde udfordrende, og væksten i rapportering er aftaget, da virksomheder fokuserer indad og vurderer de nødvendige investeringer for at begrænse deres risici og udnytte deres muligheder.

I denne nye rapport har vi specifikt fokus på den finansielle sektor, og giver indsigt i resultaterne fra finanssektoren i vores Survey of Sustainability Reporting 2022

Den finansielle sektor er på organisationsniveau vant til at skulle overholde mange reguleringer og rapporteringskrav - muligvis mere end nogen anden sektor.

Virksomheder og institutioner inden for finansielle tjenesteydelser er udfordret af dilemmaer og problemstillinger, som ifølge vores undersøgelse kan få dem til at virke som om, at de ikke følger med andre sektorer i rapporteringen om ESG-emner.

Nogle af disse begrænsninger inkluderer:

  • Manglende universelt accepterede målinger, globale mål og gaps i data.
  • Uundgåelig afhængighed af normalt begrænset og forskelligartet tredjepartsdata fra værdi- og forsyningskæder.
  • Omkostninger ved teknologiske opgraderinger, der er nødvendige for at rapportere i overensstemmelse med nye standarder.
  • Manglende konsistens og præcision i, hvad realøkonomiske virksomheder rapporterer.
  • Holdninger og sektorkultur, hvor rapportering af finansielle data altid har været prioriteret.

Enhver enkelt eller kombination af disse konkrete faktorer kan gøre bæredygtighedsrapportering kompleks, inkonsekvent og upålidelig. Som følge heraf er finanssektoren forståeligt nok tilbageholdende med at rapportere frivilligt, især i et intensivt reguleret miljø.

Mens undersøgelsens resultater præsenterer den datamæssige og analytiske side af historien, præsenterer vores arbejde resultater, der giver grund til optimisme.

Vores erfaring viser, at de fleste virksomheder inden for finansielle tjenesteydelser arbejder hen imod bæredygtighedsrapportering. Selvom vi ser dette mere udbredt blandt førende og mere modne markeder, ser vi det også globalt. Finansielle organisationer har vist os, at sektoren er mere fremskreden end det generelt er opfattet.

Counting on it: Sustainability Reporting in Financial Services

Vi har undersøgt, hvordan det står til med bæredygtighedsrapportering i den finansielle sektor.Download PDF (1.9 MB)Relaterede indsigter

Kontakt os

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe organisationer med at opfylde deres formål og nå deres ESG-mål, så kontakt os i dag.