Tilsynsmyndighederne har et klart mandat til at skabe tillid til de finansielle markeder. Men derudover er tillid også afgørende for bæredygtighed og den miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige dagsorden (ESG). Greenwashing underminerer tilliden og kan gøre det vanskeligt eller umuligt for forbrugerne at tage en organisations ESG-arbejde for gode varer.

Der har altid været lovgivningsmæssige og juridiske krav om ikke at vildlede eller give et produkt eller en tjenesteydelse et forkert billede af dens legitimitet. Men ESG-dagsordenen har ført til en æra med hypertransparens og indbyder til kontrol fra et betydeligt bredere udsnit af interessenter. 

De bøder, som domstole rundt om i verden pålægger for greenwashing, er begyndt at stige, men det er kun begyndelsen. Den kommercielle skade og den skade på omdømme, der følger med at blive beskyldt for greenwashing er normalt en langt større omkostning.

Hvad er greenwashing?

Greenwashing indebærer enhver uærlig praksis, som virksomheder anvender for at fremstille sig selv som mere bæredygtige, enten ved at give et falsk indtryk eller ved at give vildledende oplysninger om et produkts/en tjenestes bæredygtighed.

I det forløbne år har vi, i KPMG, samlet eksperter fra vores medlemsfirmaer for at hjælpe kunder med at identificere, hvor risiciene kan ligge, og hvilke skridt de bør tage for at mindske dem. I dette dokument beskrives det, vi har lært, og der gives eksempler på organisationer, som er blevet udfordret på, hvad de sælger og gør - og så foreslår vi seks skridt, som organisationer kan tage.

The Crackdown on Greenwashing

Hvorfor det er vigtigt, og hvordan du styrer din virksomheds risikoLæs rapporten her (5 MB)