I KPMG har vi for nylig opdateret vores globale Impact Plan som blev lanceret i 2021 med målet om netto nul-emissioner i 2030, 20 år tidligere end fastsat i Parisaftalen.

Den globale Impact Plan omfatter alle vores ESG-forpligtelser på tværs af vores globale netværk og viser de fremskridt, vi sammen har gjort i løbet af de sidste 12 måneder inden for hvert af vores fire kerneområder: Governance, People, Planet og Prosperity.

Rapporten kigger ind i, hvad vi kan og bør gøre for at leve op til vores ansvar for at bidrage til en bedre fremtid ved at gøre det, vi er bedst til - at løse problemer for at skabe varige, meningsfulde forandringer. Med KPMG's 265.000 medarbejdere og tilstedeværelse i 143 lande har lanceringen af vores Impact Plan et omfattende globalt potentiale.

Nogle af højdepunkterne i dette års udgave inkluderer, at vi har opnået en 50:50 kønsbalance i vores globale ledelsesteam, og at vi har inviteret mere end 500 vigtige globale leverandører til at offentliggøre data over deres CO2-aftryk. Nedenfor kan du finde en oversigt over vores forpligtelser inden for hvert af de fire områder.

Vores forpligtelser

Governance People Planet Prosperity

Formålsdrevet forretning

 • Vi skal altid handle med et klart formål 
 • Vi skal være førende inden for revisionskvalitet 
 • Vi skal drive en ansvarlig skattepraksis

Handle på en gennemsigtig måde med ansvarlighed og integritet

 • Handle lovligt, etisk korrekt og i offentlighedens interesse 
 • Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Menneskerettigheder

 • Respektere menneskerettigheder

Inklusion, diversitet og lighed (IDE)

 • En inklusiv kultur, der er baseret på tillid
 • Vi skal fremme en veluddannet, empatisk arbejdsstyrke
 • Arbejde for lige muligheder for alle
   

Sundhed og velvære

 • Beskytte vores medarbejderes sundhed - både fysisk og psykisk - og gøre dem i stand til at være effektive og produktive

Kontinuerlig læring

 • Udvikle en kultur med kontinuerlig læring

Dekarbonisering

 • Opnå netto nul-emissioner inden 2030

Klimarisici

 • Give finansmarkederne, vores kunder og vores ledere klare, omfattende oplysninger om virkningerne af klimaforandringerne 

Natur og biodiversitet

 • Forstå og forbedre vores indvirkning på naturen og biodiversiteten

En positiv social og økonomisk indvirkning

 • Støtte til uddannelse og livslang læring  
 • Give UNESCO pro bono-ressourcer til the Global Education Coalition

Integrering af forsyningskæden i vores forpligtelser

På tværs af alle medlemsfirmaer i vores globale KPMG-netværk har forsyningskæden en betydelig indvirkning på vores ESG-dagsorden, og vores indkøbsteams - som er ansvarlige for forvaltningen af funktioner relateret til vores forsyningskæde - er en integreret del af vores rejse mod en mere bæredygtig fremtid.

Siden vores sidste rapport har vi engageret os i CDP Supply Chain-programmet og har inviteret mere end 500 globale leverandører til at offentliggøre deres CO2-aftryk via CDP. I år vil vi opfordre til øget deltagelse og samarbejde med vores leverandører om at identificere muligheder for at reducere CO2-udledningen fra vores forsyningskæde.Kontakt os, og læs flere indsigter her