En undersøgelse har vist, at virksomheder, som ikke gør brug af en revisor, laver betydeligt flere regnskabsfejl end virksomheder, der anvender en revisor.

Undersøgelsen viser dog ingen konsekvent forskel i antallet af regnskabsfejl, baseret på hvorvidt revisor har foretaget assistance med opstilling af regnskab, review, udvidet gennemgang eller revision.

Bl.a. som følge heraf er der indført krav om revisorerklæring for virksomheder i særlige risikobrancher fra regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Efter de tidligere regler var det muligt for virksomheder i regnskabsklasse B at fravælge revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår befandt sig under størrelsesgrænsen for to ud af tre af følgende forhold; en balancesum på 4 mio. kr., en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal ansatte på 12 personer i løbet af regnskabsåret.

I stedet for revision kunne ovenstående virksomheder i stedet lade revisor udføre udvidet gennemgang eller assistance med opstilling.

Risikobrancher

De nye krav betyder, at virksomheder i nedenstående risikobrancher med en omsætning på mellem 5-8 mio. kr. nu er påkrævet en revisorerklæring på deres årsrapport. Identifikationen af risikobrancherne er baseret på data fra Skatteforvaltningen om virksomheders fejl i indberetninger af skat og moms. De 11 risikobrancher er:

 1. Vejgodstransport
 2. Flytteforretninger
 3. Restauranter
 4. Pizzarier, grillbarer, isbarer mv.,
 5. Event catering
 6. Anden restaurationsvirksomhed
 7. Caféer, værtshuse, diskoteker mv.,
 8. Databehandling, web-hosting og lignende serviceydelser
 9. Webportaler
 10. Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
 11. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Listen over risikobrancher revideres af relevante myndigheder hvert andet år ud fra et objektivt grundlag, baseret på virksomheders efterlevelse af lovgivning inden for skatte-, regnskabs- og selskabslovgivning.

Erklæringspligt

Virksomheder omfattet af ovenstående skal derfor forsyne sin årsrapport med en erklæring fra en godkendt uafhængig revisor. Der er ikke fastsat krav til, hvilken type erklæring der kræves. Det er altså valgfrit, om virksomhederne lader revisor udføre assistance, review, udvidet gennemgang eller revision.


Kontakt os, og læs flere indsigter her