Det har i årrække været muligt for virksomheder i regnskabsklasse B at fravælge revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår befandt sig under størrelsesgrænsen for to ud af tre af følgende forhold; en balancesum på 4 mio. kr., en nettoomsætning på 8 mio. kr. og et gennemsnitligt antal ansatte på 12 personer i løbet af regnskabsåret.

Virksomheder med meget store balancesummer, eksempelvis holding- og investeringsvirksomheder, vil ofte have mulighed for at fravælge revision på baggrund af ovenstående princip, da disse virksomheder ofte har få ansatte og lav omsætning. Værdien af nævnte virksomheders balancesum overstiger dog sædvanligvis balancegrænsen på de 4 mio. kr. betydeligt.Da balanceværdien ofte anvendes som grundlag for finansiering eller kreditgivning, vurderes det overordnet set at være uhensigtsmæssigt, at disse virksomheder kan fravælge revision.

Virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. kan fra regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere ikke længere fravælge revision, selvom både omsætning og antallet af gennemsnitlige ansatte er under de opstillede grænser. Kravet er nu enten revision eller udvidet gennemgang.

 


Kontakt os, og læs flere indsigter her