Velkommen til vores publikation Regnskabsoverblik 2021. Publikationen giver dig et indblik i de væsentlige regnskabsmæssige nyheder i 2021, og hvilke ændringer der kan forventes i den nærmeste fremtid.

Publikationen er opdelt i følgende emner:

  • COVID-19: Vi giver dig et overblik over de regnskabsmæssige udfordringer, som COVID-19 har givet anledning til.
  • Årsregnskabsloven og øvrige danske love: Vi giver dig et overblik over de vedtagne ændringer til årsregnskabsloven, der er gældende for regnskabsår, der begynder 1. januar 2021. Desuden beskriver vi kort ændringer til øvrige danske love, herunder selskabsloven, ligesom vi berører de ændringer, der er undervejs til årsregnskabsloven og bogføringsloven. Vi giver dig også et overblik over nyeste vejledninger og fortolkninger fra Erhvervsstyrelsen samt den "nye ferielov" og dennes påvirkning på din årsrapport for 2021.
  • IFRS: Under dette afsnit beskriver vi kort de ændringer til IFRS, der er gældende for din årsrapport for 2021. Samtidig opsummerer vi de vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2022 eller senere.
  • Regnskabskontrollen og børsforhold: I dette afsnit fokuserer vi på de nye regler vedr. vederlagsrapporten, anbefalinger for god selskabsledelse, ESMA's prioriteringer, som også indgår i den danske regnskabskontrol af 2021-årsrapporter, og Erhvervsstyrelsens notat vedr. fejl i årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven.