I vores IFRS-helårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2021 for IFRS-aflæggere i Danmark.

I forhold til 2020-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation:

  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2021.
  • Ledelsesberetningen er opdateret med nye redegørelser for mangfoldighed, dataetik og vederlagspolitik.
  • IFRS-bekendtgørelsen er opdateret med seneste ændringer til årsregnskabsloven. Ændringerne er kun relevante for DK Papir Industri A/S fsva. ledelsesberetningen. For et fuldstændigt overblik over ændringerne henviser vi til vores tjekliste til IFRS-bekendtgørelsen.
  • Ændringer til note 9: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 1. december 2021.
  • I appendiks 1 findes en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2021.
  • I appendiks 2 gives et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2022 eller senere.
  • I appendiks 3 illustrerer vi oplysningskravene på en række emner, som er særligt relevante i årsrapporten for 2021 som følge af COVID-19.
  • I appendiks 4 har vi udarbejdet eksempler på, hvad en vederlagsrapport efter kravene i selskabslovens §139b kan indeholde.
  • I appendiks 5 har vi udarbejdet eksempler på, hvad en redegørelse for dataetik kan indeholde. Redegørelsen er et krav for store virksomheder eller børsnoterede virksomheder for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 eller senere.

Vi håber, at du får glæde af vores publikation.