Anja Bjørnholt Lüthcke har arbejdet i revisions- og rådgivningsbranchen hele sin karriere. I dag er hun partner og forperson for vores bestyrelse, ligesom hun også er leder af vores Large Cap team i Audit. Til spørgsmålet om hvad der har drevet hende til, hvor hun er i dag, er Anja ikke i tvivl om, at hendes gåpåmod og evne til at kaste sig ud i nye ting har haft stor betydning:

- Jeg har altid haft lysten til at lære nyt og mere, har turde tage bolden og være opsøgende. Det har helt klart været essensen af min karriere. Min indstilling er altid lidt Pippi-agtig, fordi jeg oftest tænker, at selvom jeg ikke har prøvet det før, så kan jeg sagtens finde ud af det. Jeg har ikke ventet på, at folk har spurgt mig, men i stedet været meget direkte og proaktiv omkring, hvad jeg gerne ville.

Gode læremestre er altafgørende

At tale sig selv ned og være usikker, nævner Anja som værende noget, hun ofte ser hos kolleger - især kvinder – og det er en skam. 

Man skal turde stå ved, hvem man er og hvad man vil, og det er helt på sin plads at tænke om sig selv, at man er dygtig. Udover denne tro på sig selv, fremhæver hun en anden vigtig brik i sin karriere: 

Det er vigtigt at fremhæve, at jeg har haft gode læremestre. Det betyder meget, hvem du har som nærmeste leder og kolleger, og derfor er det vigtigt for mig, hvordan jeg selv er som leder. Jeg lægger stor vægt på at oplære folk og gøre dem stærke. Jeg er og har aldrig været bange for, at mine kolleger bliver dygtigere end mig. Det tror jeg desværre, at mange ledere er.

For Anja er det essentielt, at medarbejderne ledes forskelligt og får støtte i deres karriere ønsker, så der tages hensyn til de individuelle behov og kompetencer: 

- Jeg ønsker at være tæt på mine medarbejdere og har fokus på at forstå, hvilken ledelsesstil, der får det bedste frem i folk. Jeg fokuserer på at være inddragende og give ansvar og medbestemmelse, så mine kolleger dygtiggøres og arbejder med det, som de finder motiverende.

I denne sammenhæng fremhæver Anja vigtigheden af at være åben og inkluderende overfor kolleger:

- Det ses desværre alt for ofte, at der kun ansættes nye kolleger, og søges hen mod ledere, der ligner en selv. Min erfaring er, at de bedste læremestre ofte er dem, du ligner mindst, og tager ansvar for at udfordre dig mest.

Fleksibel hverdag for medarbejderne

I løbet af sin karriere er Anja stødt på fordomme omkring at gøre karriere og samtidig have tre børn, men for hende har det aldrig været enten eller. Derfor lægger hun vægt på, at der er forståelse for, hvor kolleger er på deres karrierevej, herunder behovet for en fleksibel arbejdsplads. Rollen som forælder fører nemlig vigtig læring med sig: 

Da jeg kom tilbage fra barsel, og skulle have en hverdag til at fungere med små børn, blev jeg endnu mere effektiv og struktureret. Det er jeg sikker på, at både mænd og kvinder kan relatere til. Du finder en anden arbejdsform, hvor du bliver god til at prioritere. Det er vigtigt, at man selv erkender, at nu har man små børn, og ikke går på kompromis med at være sammen med dem. Det er selvfølgelig klart, at man ind i mellem bliver nødt til at arbejde længere, og så er der andre tidspunkter, hvor man ikke gør det.

I forlængelse af det, nævner Anja, at hun desværre stadig oplever medarbejdere, som har svært ved at italesætte prioriteringen af deres børn: 

- Selvom alle er helt enige om, at vores børn naturligvis kommer først, så er vi stadig der, hvor folk ikke skriver i deres kalender, at de skal hente børn. Jeg har altid selv været meget åben og italesat tydeligt, når jeg skulle hente børn.

For at sikre de bedste forudsætninger for vores medarbejdere, har KPMG netop lanceret et nyt Parent Growth program, som bl.a. indebærer 24 ugers betalt barsel til både forældre og medforældre og udbetaling af pension under evt. 13 ugers ekstra barsel.

Diversitet er en topprioritet

Med titlen som bestyrelsesforperson, falder snakken naturligt på diversitet og manglen på kvindelige ledere. Her understreger Anja, at diversitet skal tænkes ind som meget mere end blot ligestilling mellem køn, om end det også er en central del:

Jeg er helt enig i, at vi skal have flere kvinder i ledelseslagene, men for mig handler det også om, at der skal være fokus på diversitet i forhold til bl.a. kompetencer, personligheder og værdier. I mit team har vi 16 nationaliteter fordelt på 60 medarbejdere. Det bringer noget andet med, at vi har forskellig baggrund og ikke alle sammen tænker ens. Mangfoldighed giver den bedste energi og de bedste input.

Det er dog også vigtigt, at vi, i KPMG, har sat nye mål for at sikre en mere ligelig kønsbalance. Inden udgangen af FY26 skal bestyrelsen bestå af mindst 40% kvinder, og for andre ledelsesniveauer sigtes mod mindst 35% kvinder inden FY30:

- Vi har sat nye og mere ambitiøse mål for kvinder i ledelsen, fordi vi ønsker at skabe de bedste resultater og den bedste arbejdsplads via forskellige kompetencer, erfaringer og holdninger. Selvom virksomheder ikke er tvunget til at fastsætte måltal for andre ledelseslag end bestyrelsen, så ser vi en fordel i at have konkrete mål for de øvrige ledelseslag for at styrke fødekæden til vores daglige ledelsesteam og bestyrelsen. Ved at fastsætte måltal for andelen af kvinder på de øvrige ledelseslag bliver det muligt at kvantificere og overvåge udviklingen og tage konkret action, hvis udviklingen ikke går i den rigtige retning. Kønsfordelingen handler ikke bare om selve antallet af kvindelige og mandlige ledere. Det handler om, at det skal være lige så sandsynligt for kvinder som mænd at blive forfremmet og gøre lederkarriere. 

Til spørgsmålet om, hvorvidt Anja ser udfordringer ved at få kvinder til tops, svarer hun, at hun kun ser det som en udfordring, hvis hendes kvindelige kolleger ikke selv har fokus på og bidrager til at ændre kulturen i revisions- og rådgivningsbranchen. 

Opfattelsen af hvad der forventes og er tilladt i branchen, er dog ofte et benspænd som, ifølge Anja, gør at færre kvinder kommer til tops:

- Mange tror, at man ikke kan være i denne branche, medmindre man arbejder 80 timer om ugen. Det selvom vi faktisk er i en branche, hvor det burde være nemmest, fordi man kan skalere, hvor mange opgaver eller kunder, man har.

Det rejser dog et spørgsmål om, hvorfor KPMG ikke er lykkedes med at have en mere lige kønsfordeling: 

Vi skal blive langt bedre til at synliggøre, at karrieremuligheder, herunder muligheden for at blive leder, ikke er betinget af at arbejde solen sort. Der er desværre mange, der har en overbevisning om, at hvis man arbejder 80 timer, så bliver man dobbelt så god, som den der arbejder 40 timer – og det skal der gøres op med. En arbejdsuge på 80 timer er jo sjældent effektiv, og i øvrigt ikke holdbar i længden. Det er sjældent kvantitet, men derimod kvalitet, sunde værdier og god kollegial opførsel, der skaber det bedste fundament for en udviklende karrierevej og ledelsespotentiale.

At gøre en forskel uden for arbejdet

Når Anja skal koble af i hverdagen, cykler hun med Team Rynkeby, som hun er en del af for 5. år i træk. Det startede hun med, fordi det er et godt formål, som hun samtidig kan kombinere med at dyrke motion i en ellers travl hverdag: 

- Det er helt klart dét at være med til at gøre en forskel, som driver mig. Jeg har selv tre sunde og raske børn, og hvis man kan hjælpe med at samle penge ind til forskning i kritiske børnesygdomme samtidig med, at jeg netværker og får trænet, så er det bare win-win. Uanset hvor travlt jeg har, så gør jeg meget ud af at prioritere det, fordi jeg kan mærke, at det gør mig godt. Når du har haft en travl arbejdsdag, så er det et perfekt afbræk at sætte sig op på cyklen og tænke på noget andet. 

For Anja er cyklingen også et frirum, hvor hun nyder, at der er nogen andre, der tager ledelsesrollen og fortæller hende, hvad hun skal gøre. Hun har cyklet fra København til Paris med Team Rynkeby 2 gange, og den succes gentager hun, når de cykler afsted d. 9. juli 2022. Vi glæder os til at følge med!

Læs flere indsigter her