Dette kursus er afholdt

For english version click here

Plesner og KPMG inviterer til to-dages kursus i databeskyttelsesretten ved brug af AI den 15. og 17. januar 2024.

Brugen af AI giver anledning til en lang række spørgsmål i forhold til jura, governance, risk management, persondatabeskyttelse, etik, kontrakter og immaterielle rettigheder.
Datatilsynet har da også i 2023 oprettet en "Teknologi"-enhed, kortlagt offentlige myndigheders brug af AI og publiceret en vejledning om offentlige myndigheders brug af AI. Datatilsynet oplyste i den forbindelse, at tilsynet vil have fokus på brugen af AI. Tilsvarende har Finanstilsynet udsendt en rapport om dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor.

Seneste nyt inden for GDPR og AI er EU's aftale om AI-forordningen, som faldt politisk på plads den 8. december 2023. Der mangler stadig korrektur og oversættelser, så formel vedtagelse sker først om nogen måneder. Derefter vil forordningen finde anvendelse 24 måneder senere.

Selvom AI og AI-forordningen først er kommet på dagsordenen i virksomheder og myndigheder på det seneste, så findes der allerede grundlæggende regulering i form af GDPR og krav om bl.a. god skik, saglighed, privacy by design og konsekvensanalyser. Hertil kan tilføjes udfordringer med kontrakter og immaterielle rettigheder samt behovet for governance og risikostyrring.

AI-forordningen tillægger yderligere regulering til området - også for brugerne af AI.

Kursets formål og indhold

Plesner og KPMG belyser de grundlæggende tekniske forhold, og dykker så ned i de juridiske rammer for brugen af AI, og lærer dig at udnytte AI's potentiale både juridisk og etisk korrekt.

Da udvikling og drift af en AI-løsning er en iterativ proces bestående af flere faser, vil vi tage udgangspunkt i governance, og derfra anlægge en faseopdelt tilgang til de relevante juridiske krav og risici for hver fase. For at give kursisterne de bedste forudsætninger for at anvende AI i praksis vil det hele foregå i en praktisk kontekst, og vi starter naturligvis med en indflyvning til, hvad AI egentlig er, og hvordan det kan bruges.
Efter kurset vil du:

  • have en grundlæggende forståelse for AI, og hvad det kan gøre for din forretning
  • kende de specifikke faser i udviklingen og driften af AI, og
  • kunne identificere, forstå og håndtere ricisi og de juridiske krav i hver fase.

Oplægsholdere

Blandt en bred kreds af oplægsholdere vil du bl.a. møde:

  • Bent Dalager, Partner og Head of Innovation & NewTech, KPMG
  • Frederik Siegumfeldt, Senior Manager i Digital Risk, KPMG
  • Barbara Isaksen, Manager i Innovation & NewTech, KPMG
  • Michael Hopp, advokat, partner, Plesner
  • Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og cand.jur, Datatilsynet

Praktisk information

Kurset foregår over to dage og finder sted mandag den 15. og onsdag den 17. januar 2024, kl. 9.00-16.00.

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Hvor?

Plesner
Amerika Plads 37
2100 København Ø
 

Målgruppe

Kurset er rettet mod advokater og jurister, og IT-medarbejdere mv. med interesse inden for AI.

Kurset opfylder kravene til advokaters obligatoriske efteruddannelse.

Pris

Prisen for deltagelse er samlet kr. 9.000 (ekskl. moms). Prisen inkluderer forplejning på begge kursusdage.

Ved afbud tidligere end 5 hverdage før kurset, er det muligt at få refunderet deltagerprisen. Ved senere afbud er det ikke muligt at få refunderet beløbet.
 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte Rasmus Erlandsen på tlf. 36 94 24 13 eller ved at sende en mail til ramn@plesner.com

informative image