Webinar: Skaber din ESG-strategi værdi for investorerne?

Dette webinar sætter fokus på, hvordan ESG-strategier fremstår relevante for de finansielle markeder samt tilfører værdi for investorerne.

Webinaret fokuserer på, hvordan ESG-strategier er relevante for investorer og markeder

Lilla bjerge

Selskabers ESG-strategi er blevet en vigtig del af investeringsprocessen, når kapitalforvaltere og analytikere vurderer en virksomhed. Samtidig bliver virksomheder underlagt nye lovkrav i forbindelse med rapporteringen. På dette seminar sætter vi fokus på, hvilke overvejelser virksomheder skal gøre sig for at sikre, at strategien bliver relevant for de finansielle markeder og tilfører værdi for investorerne.


Vi sætter også fokus på, hvordan virksomheder kan forberede sig på den næste del af EU-taksonomien. Er du CFO eller Investor Relations i en børsnoteret virksomhed, har du sikkert allerede fået en del spørgsmål fra investorer og analytikere omkring EU-taksonomien. I løbet af de næste 6-12 måneder vil interessen for taksonomien øges betydeligt grundet yderligere lovkrav, da flere kapitalforvaltere og investeringsselskaber vil stille krav om at få adgang til disse oplysninger. Taksonomien kan derfor få betydning for selskabers adgang til kapital, da flere investorer vil anvende taksonomien, som et redskab til at identificere grønne investeringsmuligheder og styre udenom greenwashing. 

 

På dette webinar lærer du:

  • Hvad analytikere og investorer har fokus på, når de analyserer virksomheders ESG-strategier.
  • Hvad virksomheder skal overveje for at sikre, at ESG-strategien bliver relevant og skaber værdi for investorer og analytikere.
  • Hvad den næste fase af EU-taksonomien indebærer for virksomheder, og hvordan man forbereder sig på de nye rapporteringskrav.  
  • Hvordan kapitalforvaltere kan bruge taksonomien til at sammensætte investeringsporteføljer og identificere investeringsmuligheder.

Praktisk information

Dato og tid: Onsdag d. 5. oktober kl 16.00-17.30

Tilmelding: Tilmeld dig via dette link

Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv endelig ikke med at række ud til KPMG events.

 

Om vores speakers

Thomas Steen Hansen har 25 års erfaring fra kapitalmarkedet bl.a. med fokus på aktieanalyse, børsnoteringer, værdiansættelse, rådgivning af institutionelle investorer, finansiel kommunikation og ESG-strategier. I KPMG står han i spidsen for vores Investor Relation Services, der hjælper virksomheder med at udvikle deres kommunikation med kapitalmarkedet og skabe større synlighed blandt investorerne.       

 

Martin Yde Schmidt leder afdelingen for Rapportering & Regnskabsrådgivning. Afdelingen er ansvarlig for projekter relateret til både finansiel og ikke-finansiel rapportering (ESG) samt investor relations services, kapitalmarkedsrådgivning og transaktionsregnskab. Udover at være rådgiver har Martin erfaring fra at lede en koncernøkonomiafdeling i en børsnoteret dansk koncern. Inden for ESG-rapportering er Martin en førende ekspert i Danmark og medlem af en række nationale og internationale arbejdsgrupper og udvalg i relation til taksonomi, CSRD og andre rapporteringsrammer. Med en stærk forståelse for investor relations har Martin en unik tilgang til, hvordan man bruger ESG-strategien og rapporteringsarbejdet til at skabe strategiske fordele og bringe virksomheder og investorer sammen gennem rapportering.

 

Anders Schelde er investeringsdirektør i AkademikerPension i Danmark, hvor han og hans team fører tilsyn med forvaltningen af virksomhedens 140 mia. kr. investeringsportefølje på vegne af de 150.000 medlemmer. Fonden har etableret sig blandt førende aktivistiske investorer, og klimainvesteringer og klimarisici er en integreret del af investeringsstrategien. Før han kom til AkademikerPension i 2017, arbejdede Schelde i Nordea Wealth Management i 18 år i forskellige stillinger, herunder 8 år som CIO i Nordea Liv og Pension, Danmark. Han har en MSc i økonomi og en MBA.

Kontakt os

informative image