Michael Tuborg

Director, Leder af Real Estate sektoren, Audit

KPMG in Denmark

Michael er Head of Real Estate og Director i KPMG i Danmark. Han har arbejdet inden for revision og regnskabsvæsen i over 25 år og har omfattende erfaring med grænseoverskridende koncernrevisioner, komponentrevision af datterselskaber samt revision af årsregnskaber efter både årsregnskabsloven og IFRS.

Michael har ydet revisions- og rådgivningsydelser til store og mellemstore danske virksomheder samt multinationale koncerner inden for en bred vifte af erhvervssektorer. Han har i over 15 år beskæftiget sig med revisions-, skatte- og rådgivningsopgaver for både danske og internationale ejendomsinvestorer i form af aktie- eller andelsselskaber, private kapitalfonde, investeringsforeninger og pensionskasser. Han har international erfaring fra en toårig udstationering til KPMG i Malaysia samt fra en lang række internationale kunder.

Michael har stor fokus på at levere tværfaglige ydelser af høj kvalitet til ejendomssektoren.  I starten af 2022, opnåede han en RICS-certificering (Royal Institution of Chartered Surveyors), hvilket betyder, at Michael lever op til de højeste internationale standarder inden for vurdering og værdiansættelse af jord, fast ejendom og infrastruktur.

  • Cand.merc.aud.

  • Statsautoriseret revisor