• Michael Birkebæk Jensen, Partner |
3 min read

Metaverset får meget opmærksomhed  i øjeblikket - både på godt og ondt. Derfor vil jeg i dette andet blogindlæg dykke ned i aspekter, som organisationer, virksomheder og samfundet som helhed bør være opmærksomme på, efterhånden som udviklingen af metaverset skrider frem. Husk at læs den første del om metaverset og bæredygtighed, hvor jeg fokuserer på de muligheder, som metaverset giver.

Grundlæggende giver metaverset en vigtig overvejelse, vi som samfund og virksomheder, der går ind i metaverset, er nødt til at overveje; vil vi få et vildt vesten eller vil det være omringet af en mur? Historien har vist, at global og endda national regulering har svært ved at følge med de teknologiske fremskridt, der sker hver eneste dag - og metaverset er ikke anderledes. Nogle argumenterer for, at dette er et problem, der først opstår på et senere tidspunkt i udviklingen, da det svarer til at diskutere, hvad hastighedsgrænsen skal være, når man flyver til månen. Lad os sikre, at vi alle lander på månen først.

Men muligheden for en delt sekundær verden, hvor vi har levede erfaringer, betyder, at der også er behov for at overføre love og regler til metaverdenen. Det er især vigtigt at tage hensyn til de sårbare - de unge, de ældre og de handicappede. Dem, der vil have det endnu sværere end alle andre, når de træder ind i et sådant rum.

Lige nu er reguleringen af metaverset i høj grad overladt til de enkelte virksomheder, der udvikler deres forskellige versioner af metaverset, og efterspørgslen på disse udføres af, hvad der kan hævdes at være uinformerede forbrugere.

For mig virker to udfald sandsynlige: Enten vil lande, der er ivrige efter at beskytte deres borgeres personlige oplysninger og digitale velbefindende mod udenlandske interesser, bygge en mur af regulering omkring deres nationale jurisdiktioner. Alternativt, hvis big tech ønsker åbne og globale metaverser, bliver de nødt til at opbygge og vedligeholde retningslinjer for deres egne iterationer, som skal være strenge nok til at tilfredsstille selv de lande, der sigter mod den strammeste kontrol af information.

Spørgsmål om regulering forbliver stort set ubesvarede og vil sandsynligvis afhænge af de oplysninger, som eksperter, NGO'er, politikere osv. giver forbrugerne om, hvad de bør kræve af metaverse-skaberne, før de går ind i dem, for at sikre personlig og ejendomsretlig sikkerhed.

Hvordan lægger man værdi til i stedet for at trække den fra?

Overordnet set er det tydeligt, at metaverset vil tilbyde virksomheder interessante muligheder for at gentænke hele deres forretning. I mit tidligere blogindlæg har jeg været inde på mødefaciliteter, R&D og inklusion som nøgleområder med muligheder i metaverset, men der er mange andre muligheder for at bruge individuelle komponenter eller metaverset i sin helhed til at drive bæredygtig udvikling.

Alt i alt virker det uklart, om metaverset vil være en mulighed eller en udfordring for verdens bæredygtighedsindsats. Der er risiko for, at det ender med ikke at blive udnyttet optimalt, og i stedet har stor negativ indvirkning på miljøet, uden at det fortrænger den fysiske verden og de nuværende internet-iterationer. Dette vil betyde, at metaverset vil være endnu et element i en allerede anstrengt global atmosfære. Håbet er dog, at det virkelig vil være en stor kraft for det gode og med tiden helt erstatte mange af årsagerne til de eksisterende miljøproblemer. Det vil kun tiden vise.

I thought leadership-rapporten "Shaping the metaverse towards sustainability" gav seks brancheeksperter et klart billede af de overvejelser, virksomheder bør gøre sig, når de går ind i metaverset: Find noget, der kan tilføre og ikke fratage værdi fra samfundet. De vigtigste punkter er at hoppe på vognen med en målrettet løsning på et konkret problem, identificere en case og fokusere din innovative indsats omkring dette ved at udnytte data og analyser.

Ellers kan metaverset vise sig at være et dyrt foretagende på det nuværende udviklingsstadie, hvor man i stedet for at innovere bæredygtigt bliver endnu en forurener og bruger af knappe ressourcer.

Hvis du vil undgå denne fælde, opfordrer jeg dig til at læse den fulde thought leadership for at få den fulde forståelse af, hvordan man tager de første skridt ind i metaverset.

Flersproget post

Denne post er også tilgængelig på følgende sprog

Tags: