Přirozený růst firmy má své hranice. Naplnění ambicióznější růstové strategie je tak často spojeno s akvizicí jiné společnosti. Hledání vhodných firem a jednání o případné transakci je většinou delikátním a časově náročným procesem, který vám může výrazně zefektivnit zkušený transakční poradce. Přečtěte si naše zkušenosti a zjistěte, jak dokážeme vašemu byznysu pomoci vyrůst.

S čím vším vám pomůže transakční poradce?

Proces vedoucí k úspěšné akvizici je většinou stále stejný. Nezáleží přitom, jestli jste mezinárodní skupina, nebo česká společnost s růstovými ambicemi, ani jestli svou pozornost upíráte na lokální trh, nebo toužíte po zahraniční expanzi. Na čem záleží, je dobrá znalost trhu, schopnost identifikovat vhodnou firmu, správně ji oslovit, do hloubky ji analyzovat a vyjednat výhodné podmínky transakce. Všechny tyto činnosti vyžadují specifickou odbornost a patřičné zkušenosti, které většina investorů postrádá, nebo nemají dostatek volných kapacit pro složitější projekt, a proto se obrací na konzultanty.

Zavedený konzultant spolupracuje s týmy profesionálů v transakčním poradenství (M&A poradenství), hloubkových prověrkách (due diligence), oceňování, finančním modelování, financování nebo právu. Díky němu se budete moci místo organizace nákupu věnovat svému podnikání a budete mít jistotu, že veškerá rizika, například poškození pověsti nebo přistoupení na nevýhodné podmínky, máte náležitě ošetřena. 

Víte, že většinu odměny poradcům vyplatíte až po úspěšném dokončení transakce? Riziko neúspěchu transakce tak berou na sebe. Pokud nákup neproběhne, odměnu platit nemusíte.

Jak funguje proces nákupu firmy s poradci?

0. fáze – identifikace vhodných firem

 • 2 až 3 týdny

Každý nákupní proces začíná identifikací zajímavých firem a jejich základní analýzou. Většinou poradci na základě svých znalostí i zkušeností a zadání klienta sestaví seznam vhodných společností, tzv. long list. Po odsouhlasení long listu a vhodné strategie začne konzultant oslovovat vybrané společnosti a ověřovat jejich ochotu jednat o transakci. Poradce s mezinárodním přesahem může využít kontaktů svých kolegů ze zahraničních kanceláří, kteří vybrané firmy osloví ve své zemi napřímo.

Výstup:

 • Long list
 • Ověření zájmu vybraných společností jednat o transakci

Poradce může skrýt identitu investora. Díky tomu mohou být zástupci firmy, kterou chcete odkoupit, přístupnější ve sdílení své strategie, aniž by tušili, že třeba jednají s konkurentem, zákazníkem nebo dodavatelem. Zároveň tento postup chrání vás jako investora před zbytečným odhalením strategických záměrů.

1. Shortlisting

 • 2 až 3 týdny

Po otestování zájmu akvizičních cílů, vyhodnocení dostupných informací a diskuzi s vámi vytvoří poradci tzv. short list. Ten bude obsahovat už jen ty společnosti, které odpovídají akviziční strategii a vašim prioritám a zároveň vyjádřily ochotu pokračovat v jednáních. Po jeho sestavení se můžete připravit na první schůzky s vaší účastí.

Výstup:

 • Short list
 • První kontakt/schůzka

2. Předložení nezávazných nabídek

 • 4 až 5 týdnů

Po analýze reálných investičních příležitostí vyberete s poradci ty nejzajímavější a nejperspektivnější firmy pro další jednání. Zpravidla vám doporučí nezkoumat více firem najednou, ale zaměřit se prozatím jen na jednu a od ní získat co nejvíce informací potřebných pro její ocenění a formulování nezávazné nabídky. Zkušený konzultant tuto výměnu informací efektivně zprostředkuje a připraví ocenění i nabídku tak, aby chránil vaše zájmy.

Výstup:

 • Indikativní ocenění
 • Nezávazná nabídka na odkup cílové společnosti

3. Due diligence

 • 6 až 7 týdnů

Po přijetí nabídky současnými majiteli provede tým transakčních služeb hloubkovou finanční, daňovou a právní prověrku (due diligence). Díky této prověrce si ověříte, že nabídnutá částka skutečně odpovídá stavu a situaci, ve které se firma nachází, odhalíte případné problémy a tím minimalizujete svá rizika. Hloubková prověrka je zásadní krok, který je často pro obě strany velmi náročný, a to jak časově, tak i psychicky. Právě v tomto kroku doceníte pomoc konzultanta, který týmy pracující na prověrkách zkoordinuje a pomůže s vyhodnocením jejich závěrů.

Výstup:

 • Due diligence zprávy

Víte, že poradci za výstupy své due diligence nese reálnou odpovědnost? Ve smlouvě se vám zaváže, že se na jeho závěry můžete spolehnout, a v případě odhalení nedostatků bude odpovědný za způsobenou škodu.

4. Předložení závazných nabídek

 • 2 až 3 týdny

Pokud je prodej cílové společnosti organizován jako tendr, kterého se účastní více investorů, připraví vás poradci na předložení závazné nabídky. Závazná nabídka odráží zjištění odhalená při hloubkové prověrce a představuje podmínky, za kterých jste jako investor připraven společnost koupit. Současně s předložením nabídky budete vyjednávat jednotlivé podmínky. Pokud se vyjednávání bude odehrávat pouze mezi vámi a majiteli kupovaného subjektu a bude probíhat bez zásadnějších potíží, můžete tuto fázi přeskočit a přistoupit rovnou k vyjednávání o kupní smlouvě a další smluvní dokumentaci.

Výstup:

 • Konečná závazná nabídka
 • Finanční aspekty smlouvy o převodu obchodních podílů / akcií / části závodu

5. Uzavření transakce

 • 4 až 5 týdnů

V poslední fázi transakčního procesu dojednáte transakční dokumentaci. Smlouvy na základě dohody připraví právní poradci jedné ze stran a následuje několikakolové vyjednávání. Přestože texty smluv mají na starosti právníci, je vždy potřeba, aby u jednání byl i někdo, kdo má dokonalý přehled o širších komerčních a finančních souvislostech, například právě odborník na transakce. Při větších transakcích jednání zpravidla probíhají na několika různých úrovních a účastní se jich celé týmy z obou stran. Vaši poradci vám v této fázi poradí, jaké podmínky jsou běžné a jaké už příliš nevýhodné.

Po vyjednání podmínek smluvní dokumentace smlouvy podepíšete, vypořádáte transakci a převedete vlastnická práva. Oba tyto úkony mohou nastat zároveň, často je ale mezi podpisem a vypořádáním potřeba zajistit souhlas od antimonopolního úřadu nebo splnit předem dohodnuté podmínky.

Výstup:

 • Příprava a podpora na jednotlivých jednáních
 • Připomínky k finančním aspektům transakční dokumentace

Nebuďte v tom sami

V KPMG jsme připraveni vám kdykoliv přispěchat na pomoc. Můžeme zastřešit proces od samého začátku až do předání společnosti nebo se do transakce zapojit v kterékoliv z pozdějších fází. Většinu odměny si bereme až po úspěšném dokončení transakce. Pokud se s prodávajícími nedohodnete, odměna zůstává vám.

Do procesu zapojíme jak zkušené transakční a daňové poradce, tak právníky a experty na finance.

 

 

Rádi se s vámi potkáme a zkonzultujeme vaši situaci