Česká kancelář KPMG vytvořila tým pro malé a střední podniky, který vede expert na transformace Filip Sýkora. Nejen rodinným firmám pomůže nastavit důkladnější finanční i jiný reporting. Poradí rovněž s optimalizací a digitalizací vnitrofiremních provozních procesů. Takováto celková profesionalizace zajistí byznys kontinuitu pro případ předání a zvýší hodnotu společnosti při eventuálním prodeji.

„Jsme schopni pomoci hráčům všech velikostí. Zejména střední i menší rodinné podniky mohou těžit z našich zkušeností s optimalizací a digitalizací vnitrofiremních procesů. Tyto změny se vyplatí udělat nejpozději před mezigeneračním předáním či prodejem společnosti,“ vysvětlil Sýkora, senior manažer z týmu zaměřeného na transformace a reorganizace.

Sýkora pracoval pro podniky v telekomunikacích, farmacii, energetice i dopravě. Specializuje se na finanční řízení, nastavování a zavádění provozních modelů a firemních strategií. Má také zkušenosti s hloubkovými prověrkami při přípravách transakcí nebo integrací či separací společností. V rámci transformace digitální firmy byl u vytvoření datového skladu pro automatické zpracování účetnictví.

Filip Sýkora, KPMG Česká republika

Filip Sýkora

Profesionalizace může zvýšit hodnotu firmy až o pětinu

Podle Sýkorových odhadů až 75 % rodinných firem nemá plně vyřešenou digitální transformaci, kyberbezpečnost a/nebo řízení byznys kontinuity pro případ nástupnictví či prodeje. To může v očích investorů snižovat hodnotu firmy až o 20 %, v závislosti na sektoru. 

„Řada podniků potřebuje začít nastavením sofistikovanějšího reportingu, především finančního, aby nový manažer mohl rozhodovat co nejfundovaněji. Zlepšit sběr a vyhodnocování dat je třeba i kvůli přibývajícím regulatorním povinnostem. Někde ale pořád dělají reporting jen povrchně, až několik období zpětně, s pár tabulkami v Excelu,“ upozornil Sýkora.

Formalizovat a zdokonalit je vhodné i běžné provozní procesy, ať už se podnik předá či prodá nebo zařadí mezi veřejně obchodované společnosti. „V dobách budování firmy a dobývání trhu mnohdy nebyl čas definovat například různé interní role a vztahy mezi nimi. Před změnami ve vedení či přípravami na zalistování na burze je ale žádoucí dosavadní provozní model zrevidovat a veškeré procesy profesionalizovat. Posílí se tak možnost škálování byznysu a jeho budoucí růst,“ uzavřel Sýkora.