Energetický tým KPMG Česká republika rozšířili Zdeněk Obruča a Radúz Morsztýn. Specialista na elektroenergetiku Obruča a expert na chytré sítě Morsztýn budou pracovat především na inovačních projektech v oblasti distribuce elektřiny. 

„Personálně posilujeme, abychom mohli ještě lépe pomáhat firmám i státu s probíhající energetickou transformací. Evropu i Česko čeká řada zásadních změn: rozmach obnovitelných zdrojů, úprava vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, zavádění chytrých elektroměrů, znásobení počtu dobíječek pro elektromobily, revize směrnice o energetické náročnosti budov a také větší propojení přenosových soustav v EU a stavba nových jaderných bloků a malých modulárních reaktorů,“ říká Petr Bučík, šéf poradenství KPMG ve střední a východní Evropě.

Zdeněk Obruča

Obruča nastoupil na pozici Director. Před tím vedl poradenský tým pro energetiku v Deloitte Česká republika. Zaměřoval se především na projekty v elektroenergetice, mimo jiné v oblasti optimalizace procesů a digitalizace provozovatelů distribučních společností. Dříve působil jako předseda představenstva rumunské distribuční společnosti patřící firmě ČEZ. Zkušenosti má také z poradenské společnosti Arthur D. Little a z hutnického a strojírenského podniku ŽDB Group, kde vedl oddělení investic. 

Radúz Morsztýn

Morsztýn nastoupil na pozici hlavního konzultanta pro chytré sítě. Před tím byl vedoucím specialistou v poradenském týmu pro energetiku v Deloitte Česká republika. Věnoval se zejména digitalizaci a dalším inovacím v prostředí provozovatelů distribuční soustavy. Dříve působil jako ředitel a člen představenstva slovenské kanceláře kanadské technologické společnosti zaměřené na energetiku Corinex Communications. Zkušenosti má i z ICT firmy Soitron. 

Anna Zemanová

Energetický tým KPMG už dříve posílila Anna Zemanová, která se zabývá tématy souvisejícími s modelem „nové energetiky“. Zaměřuje se také na jadernou energetiku, včetně malých modulárních reaktorů. Má zkušenosti z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu.