České banky mají stále nejvýhodnější úrokové sazby ve střední a východní Evropě (regionu CEE). Zároveň si drží nejnižší podíl problémových úvěrů v regionu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu KPMG Property Lending Barometer, do kterého se zapojili zástupci více než 40 bank z 11 zemí.

Přestože podmínky financování nemovitostí jsou relativně stabilní a na budoucí zotavení ekonomik po pandemii investoři hledí optimisticky, objem investic v regionu střední a východní Evropy zůstává na relativně nízké úrovni. Nic na tom nemění ani existence významného objemu kapitálu, který stále čeká na své umístění. Jednou z příčin je aktuální nedostatek vhodných investičních příležitostí a projektů daný poklesem developerských aktivit napříč všemi segmenty. 

Ani stávající ekonomická situace nezastavila zájem bank financovat komerční nemovitostí v regionu a tento segment je stále preferován před řadou jiných odvětví. Obdobně jako v minulém roce aplikují banky selektivní přístup při rozhodování o poskytování bankovních úvěrů a více než jindy se zaměřují na monitorování výkonosti financovaných projektů.

Dvanáctý ročník průzkumu KPMG Property Lending Barometer zaměřený na bankovní financování komerčních nemovitostí v regionu CEE mimo jiné ukázal:

  • K významné změně v podmínkách bankovního financování oproti minulému roku nedošlo a úrokové marže jsou relativně stabilní, Stojí za tím zejména vysoká konkurence na českém bankovním trhu. České banky si také stále udržují nejnižší úrokové marže v regionu.
  • Růst významu ESG pro řízení českých bank zatím nepřinesl zvýhodnění projektů naplňujících ESG kritéria v úrokových maržích.
  • V regionu jsou mezi oslovenými bankéři nejoblíbenější residenční projekty, které těsně následují logistické projekty. Čeští bankéři pak nejvíce preferují právě logistické projekty.
  • České banky si dlouhodobě drží nejnižší podíl problémových úvěrů v regionu. 
  • Letošní průzkum se zaměřil také na názor vybraných developerů na bankovní financování. Ukázalo se, že rychlost zpracování úvěru je jedno z nejdůležitějších nefinančních kritérií při výběru financující banky. Jako nejreálnější alternativu bankovního financování developeři vidí dluhopisové financování, které následuje navýšení vlastního kapitálu. 

O průzkumu

Průzkum Property Lending Barometer zaměřený na bankovní financování nemovitostí vydává KPMG Česká republika již dvanáctým rokem. Letošní sběr dat proběhl v květnu a červnu a zapojilo se do něj více než 40 bank z 11 zemí střední a východní Evropy.