Počet firem, které zveřejňují nefinanční ukazatele, v posledních letech rychle narůstá. Zprávu o udržitelnosti celosvětově zveřejňuje 80 procent největších společností, v Česku jsou to dvě třetiny. Vyplývá to z 11. ročníku studie KPMG The time has come, která zkoumá přístup světových i národních firem k udržitelnosti.

V porovnání s průzkumem z roku 2017 se na úrovni členských států Evropské unie zvýšil počet firem, které sestavují zprávu o udržitelnosti (+12 procent). Nejvíce zpráv vydávají firmy ve Švédsku (98 procent), Španělsku (98 procent) a Francii (98 procent), na Slovensku to je 76 procent. V Česku zprávu sestavuje 66 procent firem, což je o 15 procent více než v roce 2017.

„Zveřejňování nefinančních ukazatelů se stává normou a firmy, které takové informace nevykazují, zůstávají v menšině. Firmy by neměly zůstávat stranou a měly by sledovat relevantní nefinanční informace. Jejich reportování je náročný proces a kvalitní zpráva určitě nevznikne ze dne na den,“ upozorňuje Miroslava Prokešová, manažerka KPMG Česká republika.

V uplynulých letech celosvětově vzrostlo množství firem (+12 procent), které propojují svoji výroční zprávu se zprávou o udržitelnosti v tzv. integrovaný reporting. Nejčastěji využívanou metodikou reportování zůstávají standardy GRI (+15 procent). Postupně se navyšuje i množství společností (+8 procent), které své zprávy nechávají ověřovat. 

Biodiverzita i klimatické změny spíše na okraji zájmu

Více než tři čtvrtiny největších světových firem ze sektorů ohrožených ztrátou biologické rozmanitosti nezveřejňují rizika spojená se ztrátou biodiverzity, v Česku je uvádí pouze 17 procent sledovaných firem. Jedinou výjimkou je těžební průmysl, ve kterém uvádí rizika spojená s biodiverzitou více než polovina světových společností. 4 z 10 světových firem (N-100) publikují informace o rizicích spojených s klimatickou změnou (v ČR pouze 25 procent) a 56 procent firem (G-250) uvádí cíle spojené se snižováním uhlíkové stopy (v ČR 40 procent). 

O průzkumu

KPMG zveřejňuje průzkum o nefinančním reportingu firem od roku 1993. V roce 2020 se jedná o jeho jedenácté vydání, kterého se účastnilo 52 zemí. Odborníci ověřili výroční finanční zprávy i zprávy o udržitelnosti nebo společenské odpovědnosti, samostatné zprávy a webové stránky u 100 největších firem podle výnosů ve své vlastní zemi (N-100). Skupina G-250 představuje 250 předních společností světa uvedených v žebříčku Fortune Global 500 za rok 2019.

Zdroje pro průzkum zahrnovaly zprávy a informace zveřejněné mezi 1. červencem 2019 a 30. červnem 2020. Zjištění z průzkumu vycházejí z analýzy pouze veřejně dostupných informací a členské firmy KPMG neměly k dispozici žádné informace přímo od firem. Průzkum vedla nově založená iniciativa KPMG IMPACT, která sdružuje odborníky napříč sítí KPMG s cílem podpořit plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). KPMG IMPACT - KPMG Global (home.kpmg)

KPMG Survey of Sustainability Seporting - The Time has come

This is the 11th edition of The KPMG Survey of Sustainability Reporting. It provides a snapshot of current trends in corporate sustainability reporting, based on a review of reporting from 5,200 companies in 52 different countries and jurisdictions. This edition explores current trends in reporting on biodiversity risk, climate risk and carbon reduction, and the UN Sustainable Development Goals among others. It is intended primarily to help corporate reporting, investor relations and sustainability professionals shape their own company’s reporting. Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

Opens in a new window