Firmy dostávají pozdě zaplaceno, snaží se udržet zaměstnance

Firmy se snaží udržet zaměstnance

Každá druhá firma v ČR dostává pozdě zaplaceno, případně sama platí se zpožděním. Podnikatelé v letošním roce očekávají propad obratu až 40 % a musí tak sahat do finančních rezerv. Na druhou stranu část podnikatelů vnímá krizi jako příležitost a pokud jim to finanční situace dovolí, chystají se investovat, zejména do digitálních kanálů. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti KPMG Česká republika.

1000
Adéla Jelínková

Head of Content Marketing, Marketing and Communications

KPMG Česká republika

E-mail

„Obavy z ekonomických dopadů epidemie na hospodaření panují napříč všemi oblastmi podnikání, s výjimkou některých segmentů e-commerce a retailu,“ říká Tomáš Potměšil, který v KPMG vedete tým Customer and Strategy.  „Nejvíce ohrožení se cítí živnostníci, malé a střední firmy a společnosti s výhradním zaměřením na export zboží či služeb do zahraničí.“

Pokles obratu očekávají tři čtvrtiny oslovených firem a to v rozmezí 11-40 %. 3 ze 4 firem se tak chystají čerpat ze svých finančních rezerv. Více než polovině z nich platí odběratelé se zpožděním nebo žádají odklad. Pozdní placení faktur přiznává 42 % respondentů.

Firmy také přistupují k restriktivním nákladovým opatřením v oblasti lidských zdrojů. Zatím ale raději sahají k méně drastickým krokům než k propouštění – snižují či ruší nepovinné benefity, nevyplácejí bonusy, krátí úvazky či zvyšují počet dní dovolené. Zároveň většinou zastavily nábor nových zaměstnanců. Téměř 40 % firem hodlá snižovat pracovní úvazky.

Podle respondentů by ale mělo jít pouze o dočasná opatření. Firmy se snaží zaměstnance udržet, protože jsou připraveny v době krize investovat a svůj byznys rozvíjet.

„Velká část podnikatelů vnímá krizi jako příležitost a pokud jim to finanční situace dovolí, chystají se investovat zejména do IT, online technologií a zákaznické zkušenosti. I proto nechtějí o zaměstnance přijít, zároveň ale musí dbát na maximální nákladovou a finanční disciplínu,“ vysvětluje Potměšil s tím, že výsledkem krize by mělo být podnikatelské prostředí lépe připravené na potenciální další hospodářské výkyvy a lépe přizpůsobené moderním trendům.

Déletrvající krize by měla na investiční plány firem vetší dopad, než jaký se dá na základě stávajícího vývoje odhadovat. Investiční plány firem by pravděpodobně komplikovalo i hůře dostupné financování projektů ze strany bank, které v současnosti zástupci českých firem pociťují ve větší míře než tomu bylo v minulých letech.
 

O průzkumuPrůzkum provedla v květnu a červnu 2020 za účasti 570 respondentů pro KPMG společnost Ipsos. Více informací najdete zde.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi