Polovině Čechů zavřeno ve svátky nevadí

Téměř polovině Čechů zavřené obchody přes svátky nevadí

Už několik let platí zákon, který obchodníkům nařizuje uzavřít své prodejny na Štědrý den ve 12 hodin a další dva dny neotevřít vůbec. Čechům to ale nijak zvlášť nevadí. 49 % si myslí, že by mělo být přes všechny svátky zavřeno. Vyplývá to z průzkumu nákupních zvyklostí, který provedla KPMG Česká republika.

1000
Adéla Jelínková

Head of Content Marketing, Marketing and Communications

KPMG Česká republika

E-mail

Pětina lidí zastává názor, že obchody prodávající potraviny by měly být zavřené jen po některé svátky. Se zavírací dobou v neděli souhlasí třetina respondentů. Pouze každý pátý uvedl, že by obchody měly mít pořád otevřeno, přičemž platí, že více si to přejí muži než ženy, a také vzdělanější lidé.


Průzkum dále zjišťoval, zda by měl stát v otázce otevírací doby obchodů rozlišovat jejich velikost, jak je tomu nyní. 64 % lidí si myslí, že by tomu tak být nemělo, pro odlišný přístup k obchodům různých velikostí je necelá pětina (18 %). Stejný podíl lidí na to nemá názor.
 

Ticho v obchodech chce pouze pětina Čechů

Nakupování v obchodech je většinou doprovázeno zvukovým podkresem. Téměř třetina lidí (29 %) preferuje při nakupování hudbu bez mluveného slova a reklam. Čtvrtina se přiklání ke kombinaci akčních nabídek daného obchodu a hudby. Pětina by ráda při nakupování poslouchala rádio. Úplné ticho by v obchodě ocenilo 18 % respondentů.


Zde je ale patrný rozdíl mezi mladší a starší generací – zatímco mladí lidé preferují hudbu bez jakýkoliv dalších vstupů a ticho si chce jen každý desátý, u lidí starších 45 let si klid přeje už každý čtvrtý.
 

O průzkumu

Sedmý ročník průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 17. – 23. 5. 2019 mezi 1 000 respondenty v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Ve vzorku bylo 70 % zastoupení žen a 30 % mužů. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi