Aktivity společenské odpovědnosti se tak staly nedílnou součástí fungování všech našich oddělení. 

Hlásíme se ke globálním cílům udržitelného rozvoje (SDGs)

Cítíme, že jako znalostní a dovednostní organizace můžeme nejvíce přispět v oblasti vzdělávání. Vnímáme, že cíl „Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny“ je klíčový faktor pro všech 17 cílů. Vzdělávání a celoživotní učení znamenají jízdenku z chudoby k úspěchu a pomáhají proti nestabilitě a nerovnosti. Prostřednictvím interních i externích programů přispíváme k rozvoji vzdělanosti v české společnosti a prohlubujeme znalosti a dovednosti svých zaměstnanců, ze kterých mohou těžit naši klienti. Zároveň tak přispíváme i k plnění dalších cílů udržitelného rozvoje. 

Skupiny, se kterými vedeme dialog, a klíčová témata

GRI 102-40 l 102-42 l 102-43 l 102- 44 l 102- 47

Řešíme dopady svého podnikání na společnost, ekonomiku a životní prostředí. Udržujeme kontakt s jednotlivými zájmovými skupinami a v řadě důležitých témat s nimi v oblasti udržitelného podnikání spolupracujeme.

Patří mezi ně:

Díky dialogu jsme definovali klíčová témata, kterým se v Plánu K věnujeme a o nichž podrobně reportujeme:

 • ekonomické výsledky,
 • etika a transparentnost, nezávislost,
 • vztahy s klienty,
 • ochrana životního prostředí,
 • vzdělávání,
 • diverzita a rovné příležitosti,
 • místní komunity.

Díky dialogu jsme definovali klíčová témata, kterým se věnujeme a o nichž podrobně reportujeme.

 • Ekonomické výsledky
 • Etika a transparentnost, nezávislost
 • Vztahy s klienty
 • Ochrana životního prostředí
 • Vzdělávání
 • Diverzita a rovné příležitosti
 • Místní komunity