GRI 102-45 l 102-46 l 102-50 l 102-52 l 102-53 l 102-54 l 102-55

I letos jsme při přípravě této zprávy vycházeli z mezinárodních standardů GRI pro vykazování udržitelnosti. Metodika GRI pomáhá organizacím vyhodnotit dopad na oblasti spojené s udržitelností, jako jsou změna klimatu, lidská práva, leadership nebo sociální problémy. Tuto metodiku používáme pro její komplexnost a provázanost se zájmy jednotlivých zainteresovaných stran.

Reportujeme za finanční rok 2020, tedy za období od 1. října 2019 do 30. září 2020, a tři samostatné právní jednotky:

  • KPMG Česká republika, s. r. o.,
  • KPMG Česká republika Audit, s. r. o.,
  • KPMG Legal s. r. o.

Pokud není uvedeno jinak, prezentujeme data za finanční rok. Zveřejněné údaje získáváme z interního systému a z měření jednotlivých oddělení a kanceláří. Data dále zpracovává CSR oddělení. Ke sledování uhlíkové stopy používáme metodiku vyvinutou KPMG International, která vychází z metodiky Greenhouse Gas Protocol.

Zprávu vydáváme každoročně. Tato je již sedmá v řadě a byla připravena v souladu s mezinárodní metodikou GRI Standards – úroveň Core.

Se zpětnou vazbou či případnými dotazy se můžete obrátit na oddělení CSR prostřednictvím e-mailové adresy csr@kpmg.cz.

 

 

  

Starší zprávy

Přečtěte si i naše starší zprávy o odpovědném podnikání KPMG.