Anna Zemanová

Associate Manager, Management Consulting

KPMG Česká republika

Anna Zemanová pracuje na projektech v energetice. Zabývá se zejména tématy souvisejícími s modelem „nové energetiky“. Zaměřuje se také na jadernou energetiku, včetně malých modulárních reaktorů. Má zkušenosti z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu.

  • 2011 – 2018 České vysoké učení technické v Praze