Štěpánka Veselá

Marketing Assistant

KPMG Česká republika

Štěpánka v KPMG pracuje jako asistentka pro obsahový tým marketingového oddělení. Podílí se na tvorbě digitálního obsahu pro web KPMG i intranet a také na správě sítě LinkedIn. Do KPMG přišla z oblasti vzdělávání, ve které působila posledních 5 let.