Jindřich Vašina

Partner odpovědný za audit

KPMG Česká republika

Jindřich získal na různých pozicích v KPMG rozsáhlé znalosti v oblasti poskytování poradenských služeb a auditu finančním institucím, zejména pojišťovnám, bankám, družstevním záložnám a penzijním a investičním fondům. Je detailně obeznámen s českým, slovenským a středoevropským bankovním a pojistným odvětvím. Rovněž podrobně zná problematiku výkaznictví, rozpočtů, obchodních procesů a kontrol ve finančním sektoru včetně řízení finančních a operačních rizik. Je zkušeným účastníkem provádění revizí finančních a operačních rizik, prověrek a podobných projektů v České republice.

  • Audit
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 1998

  • Britská ACCA – statut Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (FCCA) v UK, 2001

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 2002

  • Registrovaný auditor Komory auditorů České republiky, 2007