Petr Škoda

Zástupce řídícího partnera

KPMG Česká republika

Petr se věnuje auditu a poradenství pro významné společnosti v oblasti energetiky, telekomunikací a výroby. Je vedoucím partnerem v oddělení Auditu. Je členem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ve Velké Británii a od roku 2000 je také registrovaným auditorem Komory auditorů České republiky. Petr Škoda vystudoval Fakultu stavební, obor Ekonomika a řízení stavebnictví na Českém vysokém učení technickém v Praze. V roce 1998 získal titul Executive MBA z University of Bristol a École nationale des ponts et chaussées v Paříži.

  • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, obor Ekonomika a řízení stavebnictví, 1993

  • Držitel titulu Executive MBA z University of Bristol a École nationale des ponts et chaussées v Paříži, 1998

  • Člen britské Asociace certifikovaných účetních (ACCA), 1998

  • Registrovaný auditor Komory auditorů České republiky, 2000