Josef Sklenář

Director, Deals

KPMG Česká republika

Josef vystudoval Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. V transakčním poradenství KPMG pracuje od roku 2005. Specializuje se na finanční modelování a oceňování aktiv. Řešil i nejnáročnější zakázky jako komplexní ocenění skupiny společností z různých sektorů i zemí. V roce 2010 získal prestižní mezinárodní titul CFA („autorizovaný finanční analytik“). Od roku 2020 je soudním znalcem pro oceňování (částí) podniků, podílů, cenných papírů a dalšího hmotného i nehmotného majetku.