David Scott

Partner, Management Consulting

KPMG Česká republika

David má více než sedmiletou zkušenost s vedením revizí softwarových licencí a projekty týkajícími se Software Asset Management ve střední a východní Evropě, Rusku a Společenství nezávislých států. Je členem globální řídící komise KPMG pro duševní vlastnictví a řízení kontraktů. Dále pracuje na projektech souvisejících se SAPem na lokální i mezinárodní úrovni. Tyto projekty se soustředí na řízení efektivit přes end to end procesy prostřednictvím standardizace a centralizace a na revizi efektivity řízení klientského přístupu. Přes deset let se věnuje klientům v rámci iniciativ Centra sdílených služeb včetně vývoje strategického a podnikatelského záměru, identifikace a změn procesů, definice Target Operating Model a Retained Organisation, implementace SCC a následných revizí a kontrol operační efektivity a integrity. Klientům poskytuje podporu při vývoji jejich operačního auditu a IT auditních plánů a uvádění těchto plánů do praxe. Tato podpora zahrnuje regionální plány pro globální technologické společnosti a evropské výrobní skupiny. David má také zkušenosti s fúzemi a akvizicemi včetně předprojektového hodnocení IT prostředí, které posuzuje jejich vhodnost, rozšiřitelnost a spolehlivost, závislost na klíčovém IT personálu, příležitosti k integraci, reálnost plánovaných přínosů a identifikaci neplánovaných Capex a Opex IT výdajů. Rovněž vede audity programové kvality vysoce kvalitních transformačních projektů. Tyto projekty zahrnují audity kvality výstupů včetně blueprintů, bezpečnostních strategií, konceptů a hodnocení činností souvisejících s PMO včetně řízení podnikatelského záměru a nákladů, hodnocení postupu proti plánu a kvality uživatelského zapojení do vývoje a testování.

  • Média
  • BA in Accountancy, Glasgow Caledonian University, Scotland

  • PGDip in Business Systems Analysis and Design, City University, London, England

  • Institute of Chartered Accountants of Scotland (CA)

  • Certified Information Systems Auditor (CISA)