Barbora Šíblová

Partner, Audit Commercial Morava

KPMG Česká republika

Barbora působí v brněnské pobočce od roku 2006. Má rozsáhlé zkušenosti s audity účetních závěrek sestavených podle českých účetních standardů, IFRS a US GAAP zejména výrobních společností. Vede projekty v oblasti podnikových kombinací a konsolidací a věnuje se také auditu tzv. center sdílených služeb (Shared Service Centres). Jejími klienty jsou převážně národní a nadnárodní společnosti z moravského regionu. Barbora je jednou ze zakladatelek KPMG Ladies Clubu na Moravě, platformy pro neformální setkávání top manažerek českého byznysu.

  • Audit
  • Mendelova univerzita v Brně, Fakulta provozně ekonomická, 2006

  • Registrovaný auditor Komory auditorů České republiky, 2017

  • Člen britské Asociace certifikovaných účetních (ACCA), 2011