Pavel Rochowanski

Partner, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

Pavel se specializuje na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob, zejména pro průmyslové společnosti. Dále se věnuje problematice investičních pobídek pro výrobní podniky a dotacím ze strukturálních fondů EU. Má také celou řadu zkušeností s daní z přidané hodnoty a poradenstvím spojeným s restrukturalizacemi společností.

  • Daňové poradenství
  • Zdanění právnických osob
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996

  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 1999