Ivana Pokorná

Head of Corporate Social Responsibility

KPMG Česká republika

Ivana absolvovala Vysokou školu ekonomickou. Za více než 15 let v oboru nasbírala rozsáhlé zkušenosti v oblasti odpovědného podnikání a trvale udržitelného rozvoje. Pevně věří, že současná společnost nutně potřebuje reagovat na environmentální a celospolečenské výzvy, a v tomto duchu vede v KPMG tým CSR (Corporate Social Responsibility), agendu odpovědného podnikání a nefinančního reportingu.

  • Vysoká škola ekonomická