Pavel Otevřel

Director, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

Pavel je direktorem odpovědným za poskytování daňových služeb v moravských kancelářích KPMG v Brně a Ostravě. Jeho portfolio zahrnuje především poskytování daňového poradenství pro velké korporace (v oblastech automotive, strojírenství, chemického průmyslu, stavebnictví i retailu). Pavel se věnuje zejména dani z příjmů právnických osob, investičním pobídkám, převodním cenám a DPH. Rovněž se zajímá o problematiku rodinných firem a vede školení a semináře pro klienty a profesní organizace.

  • Daňové poradenství
  • Mendelova univerzita Brno, Fakulta ekonomie a managementu, 2004

  • Certifikovaný daňový poradce KDP ČR

  • Certifikovaný bilanční účetní