Rostislav Mayer

Senior Delivery Manager, Management Consulting

KPMG Česká republika

Rosťa má více než 15 let zkušeností s řízením a implementací obchodních změn a IT projektů, jak v oblasti klientských procesů a služeb, tak v oblasti IT a provozu. V roli programového či projektového manažera se zaměřuje na zavádění nových technologií, zlepšování výkonnosti procesů a zvyšování zákaznické spokojenosti. V minulosti Rosťa odpovídal za řízení IT dodávek a požadavků (IT Demand management), Business Process management (optimalizační strategie a efektivní nastavení organizace) a zastával roli manažera podnikového projektového portfolia.

  • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd - Mgr. (Ekonomie)

  • PRINCE2 Practitioner, MSP / Managing programs

  • Professional Scrum Master I (Scrum.org), SAFe Product Owner/Manager, DASA DevOps Foundations

  • ITIL v3 Foundation, COBIT 5 Foundation