Tomáš Kočař

Advokát

KPMG Legal

Tomáš se zabývá především korporátním právem, soutěžním právem a oblastí veřejnoprávní regulace. Věnuje se také leteckému právu a právu Evropské unie. V minulosti poskytoval komplexní právní servis při zakládání a vedení společností. Zkušenosti má s poradenstvím při posuzování kartelových dohod, zneužití dominantního postavení nebo veřejných podpor z pohledu soutěžního práva. Jeho články pravidelně publikují odborná periodika. Díky znalostem italštiny se také podílí na péči o italskou klientelu.