Ondřej Kulhánek

Principal Consultant 3, Management Consulting

KPMG Česká republika

Ondřej má velký rozsah zkušeností z oblasti správy dat s velmi širokým záběrem kompetencí, zejména v oblastech Data Governance, Datová architektura, Řízení metadat, Řízení master a referenčních dat, Business Inteligence a datové sklady. Ondřej je také erudovaným odborníkem na enterprise architekturu a intenzivně se zabývá i vytvářením procesních analýz s vazbou na role a systémy.

  • Univerzita Palackého Olomouc - Filozofická fakulta

  • Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská