Monika Klinkáčková

Senior Consultant, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

Monika pracuje v poradenství v oblasti oceňování a převodních cen přes třináct let. V posledních letech se zaměřuje primárně na oblast převodních cen, přičemž součástí týmu KPMG je od roku 2021. Nejčastějšími projekty, které má v KPMG na starosti, jsou dokumentace existujících skupinových transakcí, nastavení cen ve skupině pro nové typy transakcí, srovnávací analýzy s využitím externích databází, finanční transakce a kalkulace exit charge při restrukturalizacích obchodního modelu. Její zodpovědností je komplexní realizace projektu včetně komunikace s klientem, přípravy analýz a všech výstupů. Jako zkušený konsultant odborně vede tým asistentů, kteří zpracovávají dílčí části analýz a dokumentací.