Ladislav Karas

Advokát

KPMG Legal

Ladislav se specializuje zejména na oblast práva ochrany osobních údajů, pracovního a korporátního práva. Má rozsáhlé zkušenosti při posuzování dopadů evropských právních předpisů do českého práva a podílel se na řadě projektů v souvislosti s přijetím obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytuje též komplexní poradenství zahraničním investorům v oblasti compliance a zajištění celkového souladu s právními předpisy. Ladislav poskytuje klientům služby i v dalších odvětvích jako je smluvní nebo soutěžní právo.