Martin je advokát, který v KPMG Legal působí prakticky od jejího vzniku. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Specializuje se především na korporátní právo, transakce a restrukturalizace, regulatorní problematiku a pracovní právo. Zodpovídá také za poskytování právních služeb rodinným firmám. Má významné zkušenosti v oblasti soudního a rozhodčího řízení, včetně mezinárodních arbitráží. Pravidelně se věnuje přednáškové a publikační činnosti.

  • Univerzita Karlova – Právnická fakulta

  • Člen České advokátní komory