Lenka Ďurišová

Senior Manager, Risk Consulting - Forensic

KPMG Česká republika

Lenka pracuje ve forenzním týmu KPMG Česká republika od roku 2023. Primárně se věnuje problematice rizik praní špinavých peněz a financování terorismu (ML/TF), konkrétně pak posuzování efektivnosti vnitřního kontrolního systému ML/TF, risk assessmentu, transakčnímu monitoringu, mezinárodním sankcím, knowing your customer (KYC), client due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD) a investigaci alertů. Má rozsáhlé zkušenosti s prací pro lokální i mezinárodní banky. Před nástupem do KPMG působila na pozici Head of Compliance a AML. Specializuje se na řízení rizik v oblasti ML/TF, poradenství a doporučování efektivních vnitřních kontrolních systémů. Věnuje se také problematice systémů na compliance management, jejich nastavování, vyhodnocování a doporučování vhodných postupů pro jejich zlepšení. Pracovala i na implementaci regulací v oblasti MiFID II a ESG.