Blanka Dvořáková

Partnerka pro Moravu

KPMG Česká republika

Blanka je partnerkou zodpovědnou za kanceláře KPMG v Brně a Ostravě. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti auditu účetních závěrek podle českých účetních předpisů, IFRS a jiných národních účetních standardů zejména u výrobních, stavebních a automobilových společností a společností podnikajících v sektoru nemovitostí, s prováděním auditů a prověrek souvisejících s akvizicemi. Zajímá se o problematiku rodinných firem a má četné zkušenosti se školeními a semináři pro klienty. Blanka je jednou ze zakladatelek KPMG Ladies Clubu na Moravě, platformy pro neformální setkávání top manažerek českého byznysu.

  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 1998

  • Certifikovaná auditorka

  • Členka výkonného výboru KA ČR