• 1000

Svět mezinárodního zdanění se v důsledku reformy připravené OECD a EU razantně mění od 1. ledna 2024, kdy vstupila v účinnost směrnice EU implementující pravidla Pilíře 2 iniciativy BEPS 2.0 (15% minimální úroveň zdanění).

Pravidla evropské směrnice jsou komplexní, plná složitých výjimek a možností rozhodnutí.  Každá velká česká skupina a česká dceřiná společnost velké zahraniční skupiny se proto musí zabývat tím, jak  složitá pravidla minimální globální daně správně uplatnit.

Jaké budou dopady na společnosti v ČR:

  • Pravidla se týkají všech společností a stálých provozoven sídlících v EU, které jsou součástí skupin s konsolidovanými výnosy ve výši nejméně 750 milionů eur.
  • Globální minimální daň zavádí dvě vzájemně propojená pravidla zajišťující minimální úroveň zdanění:
    • pravidlo pro zahrnutí příjmů (Income Inclusion Rule - IIR) a
    • podpůrné pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk (Undertaxed profit rule - UTPR).
  • Směrnice obsahuje možnost zavedení tzv. kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně, která dává ČR možnost vybrat dorovnávací daň od všech nízce zdaněných společností a stálých provozoven, které se nacházejí v ČR.
  • Pravidla obsažená v této směrnici musí členské státy implementovat do svých národních legislativ do konce roku 2023 s účinností pro zdaňovací období zahájená po 31. prosinci 2023. Pravidlo pro zahrnutí příjmů se začalo uplatňovat od roku 2024, pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk se bude uplat|ňovat od roku 2025.

KPMG vám pomůže určit, jak nová pravidla zdaňování dopadají na vaši skupinu nebo společnost v ČR.