• 1000

Svět mezinárodního zdanění se v důsledku reformy připravené OECD a EU razantně změní již od 1. ledna 2024, kdy vstupuje v účinnost směrnice EU implementující pravidla Pilíře 2 iniciativy BEPS 2.0 (15% minimální úroveň zdanění).

Pravidla evropské směrnice jsou komplexní, plná složitých výjimek a možností rozhodnutí, a proto každá velká česká skupina a česká dceřiná společnost velké zahraniční skupiny by již nyní měla uvažovat o tom, jaký dopad na ni budou mít složitá pravidla minimální globální daně. 

Jaké budou dopady na společnosti v ČR:

  • Pravidla se týkají všech společností a stálých provozoven sídlících v EU, které jsou součástí skupin s konsolidovanými výnosy ve výši nejméně 750 milionů eur.
  • Globální minimální daň zavádí dvě vzájemně propojená pravidla zajišťující minimální úroveň zdanění:
    • pravidlo pro zahrnutí příjmů (Income Inclusion Rule - IIR) a
    • podpůrné pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk (Undertaxed profit rule - UTPR).
  • Směrnice obsahuje možnost zavedení tzv. kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně, která dává ČR možnost vybrat dorovnávací daň od všech nízce zdaněných společností a stálých provozoven, které se nacházejí v ČR.
  • Pravidla obsažená v této směrnici musí členské státy implementovat do svých národních legislativ do konce roku 2023 s účinností pro zdaňovací období zahájená po 31. prosinci 2023. Pravidlo pro zahrnutí příjmů se začne uplatňovat od roku 2024, pravidlo pro nedostatečně zdaněný zisk od roku 2025.

Je potřeba začít se ihned připravovat. KPMG vám pomůže určit, jak nová pravidla zdaňování dopadnou na vaši skupinu nebo společnost v ČR.