• 1000

Více než polovina největších světových firem se ve výročních zprávách věnuje finančním rizikům, které pro jejich byznys představují klimatické změny. Nejvíce uvědomělé jsou v tomto ohledu francouzské a japonské firmy, nejmenší pozornost věnují rizikům Číňané. Vyplývá to z průzkumu, který KPMG provedla mezi 250 největšími společnostmi. 

56 procent firem v reportech přiznává, že klimatické změny představují finanční riziko pro jejich byznys. Činí tak drtivá většina největších společností se sídlem ve Francii (94 procent), následují japonské (71 procent) a americké firmy (54 procent). V Německu to ale není ani polovina největších firem (47 procent), v Číně méně než čtvrtina (23 procent). Ze sledovaných sektorů největší pozornost klimatickým změnám věnují ropní a plynárenští giganti (81 procent), maloobchodní společnosti (70 procent) a technologické, mediální a telekomunikační firmy (60 procent). V odvětví finančních služeb reportuje klimatická rizika 57 procent největších firem.

Pokud jde o kvalitu zveřejňovaných informací, je stále co zlepšovat. Méně než třetina největších společností (31 procent) zahrnuje informace o klimatických hrozbách ve výroční zprávě, případně tématu věnuje samostatnou zprávu. Pouze 22 procent z největších společností posuzuje rizika podle doporučení vydaných pracovní skupinou pro zveřejňování informací o klimatu (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD).

Téměř pětina největších firem (19 procent) má za cíl dosáhnout bezemisní produkce. V tomto ohledu vedou německé společnosti (76 procent), následují Francouzi (44 procent) a Japonci (25 procent). Snaha je nejvíc patrná v sektoru technologií, médií a telekomunikací (30 procent) a v automobilovém průmyslu (29 procent). 

O průzkumu

Průzkum Towards Net zero: How the world´s largest companies report on climate risk and net zero transition vychází z výročních zpráv firem zveřejněných od června 2019 do července 2020. Experti na klimatické změny a udržitelnost z členských firem sítě KPMG zprávy hodnotili na základě 12 kritérií vycházejících z doporučení TCFD. Do průzkumu zahrnuli 250 největších celosvětových firem podle žebříčku Fortune Global 500 z roku 2019. Průzkum si můžete stáhnout níže.