Inteligentní forecasting

Inteligentní forecasting

Predikce jsou stále častější a potřebnější, zároveň je na ně méně času. O inteligentním forecastingu mluvil na online setkání České společnosti aktuárů Roman Koch. Projděte si jeho prezentaci.

1000
Ondřej Bauer

Director, Management Consulting

KPMG Česká republika

E-mail
PCB

Data jsou nedílnou součástí každodenního chodu společnosti. Jejich množství a rozmanitost se dramaticky zvýšily, zrychlilo se i rozhodování a potřeba reakce. Tím vzrostla poptávka po predikcích na bázi dat a s nimi souvisejících veličin. Díky zvýšenému výpočetnímu výkonu a dostupnosti testovacích dat se začaly objevovat predikce časových řad na bázi strojového učení i v oblastech detekcí anomálií a podvodů nebo identifikace chyb v datových tocích.

© 2024 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://kpmg.com/governance.

Spojte se s námi