V rámci spolupráce mezi týmem Lighthouse (MC) a oddělením Tax vznikl koncept, který propojuje oblast daní, technologií a inovací – Data-driven Tax. Tento jedinečný přístup přináší klientům způsob, jak řešit výzvy a problémy v oblasti daní spojené s technologickým pokrokem, který s sebou nese rostoucí nároky na automatizaci, robotizaci a další.

Díky propojení znalostí a osvědčených postupů daňařů a technickým zázemím týmu Lighthouse lze navrhnout automatizaci a optimalizaci procesů ve všech daňových oblastech. Míra automatizace a následné doporučené řešení pro klienta  je založeno na datovém přístupu ve třech krocích:

  1. Připravíme strategický plán pro horizont šesti měsíců, jednoho roku a až dvou let. Na jeho základě se může vedení společnosti kvalifikovaně rozhodnout.
  2. Zmapujeme všechny daňové oblasti pro stanovení míry automatizace. Následně navrhneme nejlepší řešení pro každou daňovou oblast.
  3. Implementujeme řešení, které bude proveditelné a dá se použít opakovaně. Poté zajistíme automatizaci pomocí běžných nástrojů, jako je MS Excel, XML a makra, ale také pokročilejší datovou analytikou a robotizací (SQL, UiPath aj.) tak, aby řešení bylo vždy kompatibilní s aktuálním klientským prostředím nebo jeho plánovanými změnami (např. při migraci na SAP S/4 HANA atd.)

Koncept zohledňuje individuální potřeby každého klienta. Díky tomu nemusí Data-driven fungovat jen v oblasti daní, ale také v jiných finančních i nefinančních projektech, kde je potřeba automatizovat klientské procesy. Nabídněte koncept svým klientům!

Pro víc informací kontaktujte Ondřeje Bauera.

graph